HOAN HÔ DÂN QUÂN BIỂN !

HOAN HÔ DÂN QUÂN BIỂN !

Đọc bài  Dân quân biển (http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110513/Dan-quan-bien.aspx ) ta thấy đây là một cách làm rất hay hợp lòng dân.

Trong một bài trước đây khi đề cập về phương thức kinh doanh sản xuất của Vinasin tôi có đề nghị là tập đoàn này nên khai thác thị trường trong nước bằng cách đóng những tàu cá nhỏ bán trã góp cho ngư dân thông qua ngân sách hỗ trợ từ Nhà nước. Vừa tạo được công ăn việc làm cho người dân vừa tạo cho lực lượng tàu biển của ta mạnh nhiều góp phần giữ gìn bảo vệ biển đảo phù hợp với chính sách Quốc phòng toàn dân. Tuy nhiên Vinasin không nghe mà đi mua những “con tàu nát “hàng ngàn tấn đầu tư tràn lan không thuộc lĩnh vực của mình. Kết quả là Vinasin “ chìm xuồng “.

Dù có muộn tuy nhiên đã đến lúc phải làm. Bỏ hàng chục tỷ Đô để mua vũ khí của các Cường quốc để làm gì ?. Giống như người yếu bỏ tiền đi nuôi thằng khỏe rồi nay mai gặp chuyện nó đánh thì chắc chắn người yếu phải nhận phần thua. Đem tiền đi mua vũ khí của các nước nhỏ đều có kết cục như thế. Sao không lấy số tiền đó đầu tư đào tạo nhân tài đầu tư cho dân sản xuất làm ăn giàu có.

Muôn đời từ xưa đến nay là vậy nếu các nước nhỏ không chủ động có cách đi riêng.

Nhân đọc bài Dân quân biển mà mong muốn Nhà nước ta nên nhân rộng mô hình này. Chủ động đầu tư các đội thuyền đánh cá cho ngư dân mạnh nhiều.